Bilpolicy

Bilpolicyn är ett verktyg som kan effektivisera och bidra till en ökad lönsamhet för ditt företag. Samtidigt som det blir tydligt för tjänstebilsföraren vilka avgränsningar och förutsättningar som gäller för ert företag. En policy kan också utformas utifrån företagets miljöprofilering och den kan också innehålla ett personalbilserbjudande till övrig personal.

 För att uppnå kostnadseffektivitet i en vagnpark krävs kunskap. Parametrar som bränsleförbrukning, miljödefinitioner, förmånsvärden, fordonsskatt och ränta är bara några faktorer att ta hänsyn till. Dessutom så styrs vårt bilval även av mjuka värden såsom känsla, design, komfort och säkerhet.

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta en optimal lösning för ditt företag.

Här hittar du våra kontaktuppgifter »